ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา
ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา
 
  เขตอำเภอเขาย้อย

2.ร.ร.วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

3.ร.ร.วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)

4.ร.ร.บ้านหนองชุมพล

5.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)


  เขตอำเภอเมืองเพชรบุรี
 

1.ร.ร.วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)1
2.ร.ร.หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)2
3.ร.ร.วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)3
4.ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)4
5.ร.ร.วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)5
 
เขตอำเภอบ้านแหลม
 1.ร.ร. วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)11
ร.ร.บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)12
3.ร.ร. วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)13
4.ร.ร.วัดเกาะแก้ว
5. ร.ร.บ้านบางแก้ว
7.ร.ร.วัดนอกปากทะเล
 เขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง
1.ร.ร.บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192(อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์
2. ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดใต้
 
 เขตอำเภอชะอำ
1.ร.ร.วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
2.
ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย
3.ร.ร.
นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์)
4.ร.ร.
บ้านหุบกะพง
5.ร.ร.
บ้านไร่ใหม่พัฒนา เขตอำเภอท่ายาง
1.ร.ร.บ้านหนองแขม
2.ร.ร.บ้านท่าโล้
3.ร.ร.วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
4.ร.ร.เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
5.ร.ร.บ้านแม่ประจันต์
6.ร.ร.วัดวังไคร้
7.ร.ร.บ้านหนองโรง
8.ร.ร.บ้านเขาอ่างแก้ว
9ร.ร.บ้านโป่งเกตุ
10.ร.ร.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)

เขตอำเภอบ้านลาด
 
1.ร.ร.วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)2.ร.ร.วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง)
3.ร.ร.บ้านแหลมทอง
4.ร.ร.บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)37
5.ร.ร.วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)38
 
เขตอำเภอแก่งกระจาน
1.ร.ร.บ้านแม่คะเมย2.ร.ร.อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
3.ร.ร.บ้านหนองปืนแตก
4.ร.ร.บ้านห้วยกวางจริง