ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย
ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี
ร.ร.วัดกุญชรวชิราราม(พัฒนวิเทศประชาสรรค์)
ร.ร.วัดเขาสมอระบัง
ร.ร.เวฬุวนาราม
ร.ร.บ้านวัง
ร.ร.วัดหนองส้ม
ร.ร.วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)
ร.ร.วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
ร.ร.วัดทรงธรรม
ร.ร.บ้านหนองชุมพล
ร.ร.วัดมณีเลื่อน
ร.ร.บ้านหนองประดู่
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)
ร.ร.บ้านคีรีวงศ์
ร.ร.บ้านเนินรัก
ร.ร.วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)
ร.ร.วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)
ร.ร.บ้านสระพัง
ร.ร.วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
ร.ร.วัดยาง(เย็นประชาสรรค์)