ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
1.ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
2.ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3.ร.ร.คงคาราม
4.ร.ร.วัดจันทราวาส
5.ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
6.ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่อง
7.ร.ร.โยธินบูรณะเพชรบุรี
8.ร.ร.เขาย้อยวิทยา
9.ร.ร.บ้านแหลมวิทยา
10.ร.ร.วชิรธรรมโศภิต
11.ร.ร.บางจานวิทยา
12.ร.ร.ท่ายางวิทยา
13.ร.ร.แก่งกระจานวิทยา
14.ร.ร.หนองหญ้าปล้องวิทยา
15.ร.ร.บ้านลาดวิทยา
16.ร.ร.บางตะบูนวิทยา
17.ร.ร.ดอนยางวิทยา
18.ร.ร.โตนดหลวงวิทยา
19.ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา