ภาษาไทย ภาษาอังกฤษนางบุญศรี  กองทรัพย์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)
รับเกียรติบัตรรางวัลการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมโครงการเด็กพิเศษดีเด่น
 จาก นายสนิท  ขาวสะอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในงานวันครู ประจำปี 2559
 
25/09/2018
07/04/2018
07/04/2018
21/02/2018
21/02/2018
21/02/2018
21/02/2018
21/02/2018
11/01/2018
20/12/2017
Education News
พระครูบุญมา (อภิวัฒโณภิกขุ) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปรง 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน