ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณ คุณบัญชา นีซัง ที่กรุณามอบโต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ตัวให้กับโรงเรียน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการนา
ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ คุณบัญชา นีซัง ที่กรุณามอบโต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ตัวให้กับโรงเรียน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการนายวิรัตน์ วิบูลรังสรรค์ ได้เป็นผู้รับมอบ โดยการประสานความร่วมมือจาก...ผศ.ทรงวุฒิ. คิดควร อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ร.ร.สาธิตเกษตรศาสตร์ กทม. และคุณครูสิราวรรณ. กองทรัพย์ ประจำหมวดพลศึกษา ร.ร.คงคาราม เพชรบุรี 
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,09:54   อ่าน 288 ครั้ง