ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 19) 25 ก.ย. 61
เปิดภาคเรียนที่ 1 /2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 101) 07 เม.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 116) 07 เม.ย. 61
นักเรียนระดับชั้น ป.3 สอบ NT ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 (อ่าน 184) 21 ก.พ. 61
นักเรียนระดับชั้น ป.2 , ป.4 และ ป.5 สอบ LAS ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 (อ่าน 236) 21 ก.พ. 61
นักเรียนระดับชั้น ม.1 , ม.2 สอบ LAS ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 190) 21 ก.พ. 61
นักเรียนระดับชั้น ป.1 สอบ อ่านออกเขียนได้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 262) 21 ก.พ. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 (อ่าน 41) 21 ก.พ. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 (อ่าน 298) 11 ม.ค. 61
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2561 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (อ่าน 324) 20 ธ.ค. 60
สอบ Pre O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 (อ่าน 427) 20 ธ.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 26 -28 ธันวาคม 2560 (อ่าน 272) 27 พ.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การ (อ่าน 270) 27 พ.ย. 60
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมใน (อ่าน 287) 27 พ.ย. 60
27-29 ก.ย. 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ (อ่าน 311) 23 ส.ค. 60
7-9 ก.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านเขาย้อย (อ่าน 320) 23 ส.ค. 60
31ส.ค. - 2 ก.ย. 60 ธนาคารกรุงศรี มาพัฒนาโรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) (อ่าน 322) 23 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60 คณะครูประชุมเครือข่ายที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านเขาย้อย (อ่าน 315) 23 ส.ค. 60
30 ส.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (อ่าน 304) 23 ส.ค. 60
24 ส.ค. 60 โรงเรียนบางตะเภา จ.นครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงาน LD ณ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) (อ่าน 304) 23 ส.ค. 60
รับสมัครนักเรียนอนุบาล 3 ขวบขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 493) 02 ก.พ. 60
Facebook (อ่าน 668) 11 มิ.ย. 59
ห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองปรงฯ ได้รับรางวัล "ห้องสมุดดีเด่น" (อ่าน 904) 30 ต.ค. 57
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ "ระดับทอง" (อ่าน 948) 30 ต.ค. 57
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "Lucky Chair" (อ่าน 799) 30 ต.ค. 57
ยอดนักอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (อ่าน 965) 30 ต.ค. 57
สัปดาห์อาเซียน (อ่าน 875) 30 ต.ค. 57
โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 794) 30 ต.ค. 57
อบรมยุวชลกร (อ่าน 655) 30 ต.ค. 57
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ศึกษาดูงาน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรวมและเรียนร่วม (อ่าน 1078) 21 พ.ค. 57
โรงเรียนต้นแบบ "การพัฒนาคุณธรรม นำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล" (อ่าน 864) 04 เม.ย. 57
หัองสมุดโรงเรียนวัดหนองปรงฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดห้องสมุด ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 816) 04 เม.ย. 57
หนึ่งแสนครูดี (อ่าน 822) 04 มี.ค. 57
กศน.จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (อ่าน 905) 04 มี.ค. 57
ฝากออมทรัพย์ (อ่าน 767) 04 มี.ค. 57
รับมอบเกียรติบัตรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 (อ่าน 710) 07 พ.ย. 56
กระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กหญิงศิริพร ปิ่นทอง (อ่าน 794) 07 พ.ย. 56
"ยอดนักอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2556" (อ่าน 763) 04 พ.ย. 56
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) (อ่าน 833) 04 พ.ย. 56
"กิจกรรมสาระน่ารู้" (อ่าน 800) 04 พ.ย. 56