ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธนพร คงถาวร
ครูอัตราจ้าง