ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอภิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
ครูผู้ช่วย