ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพามิลา เพชรมณี
ครูผู้ช่วย