ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1- ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนุติ จำปีหอม
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2558,08:23   อ่าน 516 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1- ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฐิติวัฒน์ สินศิริ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2558,08:20   อ่าน 723 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันการเล่านิทาน (บกพร่องทางการเรียนรู้)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนุติ จำปีหอม
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2555,11:22   อ่าน 877 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันเครื่องพลังยาง ประเภทบินไกล
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกำพล ลวดลาย
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2555,11:19   อ่าน 837 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันเครื่องพลังยาง ประเภทบินไกล
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2555,11:18   อ่าน 791 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันเครื่องพลังยาง ประเภทบินนาน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจักรินทร์ คิดคนึง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2555,11:17   อ่าน 831 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันเครื่องพลังยาง ประเภทบินนาน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสมพร จันทร์แจ่มหล้า
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2555,11:15   อ่าน 895 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันผลิตเศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฐิติวัฒน์ สินศิริ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2555,09:59   อ่าน 944 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันผลิตเศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเกวรินทร์ คิดคนึง
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2555,09:56   อ่าน 1067 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Power Point
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริพร ปิ่นทอง
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2555,09:52   อ่าน 1089 ครั้ง